Pistachia khunjuk, wild pistachio of greater Zhob, northeast Balochistan

Pistacia khinjuk. Family: Anacardiaceae. A small tree. Wild pistachio. Found on mountain slopes. Common in Zhob. Pashto name: Shinay شنے in Pashtu. The tree is locally called Wanna and a subtype is called Ozgai.